Soogalin
Macawiiso asala
Sharaab maacan.
Waa sharaab qii
Kor aad