Soogalin
Kabo tayo leh
Sheelado kabo
Kabo iyo tarxad
Cadaro dumar
Sheelad/tarxad
Toob & xijaab
Kor aad