Soogalin
Waxan in hadn
Alabatan waa
Dawad ilkaha
Kor aad