Soogalin
Suuqgeenta ii foojarka
Waa muhim adeegaa kaarka hadalaka hurmuud
Kor aad